Styl Working girl

Jak się ubrać na spotkanie biznesowe?

7 listopada 2016
spotkanie-biznesowe
klasycznie-trencz-elegancja-biuro
Słyszysz często: „nie szata zdobi człowieka“. Ważne są kompetencje, doświadczenie, podejście do życia, wartości, jakimi się kierujesz. Oczywiście, nie możesz wyciągać wniosków o osobie tylko na podstawie tego, jak jest ubrana.
Z drugiej strony jednak słyszysz „jak Cię widzą, tak Cię piszą“, co jest o wiele bardziej adekwatne w biznesie, gdzie pierwsze wrażenie i to, jak wyglądasz i zachowujesz się na spotkaniu ma często tak samo duże znaczenie jak to, co mówisz lub oferujesz.

Czy chcesz, czy nie, w relacjach biznesowych ludzie ocenią Cię na podstawie tego, jak jesteś ubrana. Przynajmniej podczas pierwszego spotkania. Może to brzmieć pusto i niesprawiedliwie, ale tak po prostu jest.
Zastanów się nad tym, jak Ty ocenisz mężczyznę ubranego w garnitur i białą koszulę, albo kogoś w podartym, nieświeżym i pobrudzonym ubraniu. Jestem pewna, że o wiele większe zaufanie wzbudzi w Tobie ten pierwszy, choć w rzeczywistości ich zamierzenia albo osobowość mogą być zupełnie odmienne.
Ubiór zdradza to, kim jesteś, jak się w danej chwili czujesz, ale także to, do czego aspirujesz.
Jak odpowiednio ubrać się na spotkanie?
Wybierz prosty strój, dopasowany do Twojej figury i stanowiska. Pamiętaj o odpowiedniej długości ubrań (stań wyprostowana, z rękami wzdłóż ciała. Sukienka lub spódnica nie może być krótsza niż długość środkowego palca) i o tym, by nadmiernie nie odsłaniać ciała. Skromność i elegancja zawsze się obronią.
Kobiety, w porównaniu do mężczyzn, mają o wiele większe pole do popisu jeśli chodzi o garderobę. Możesz założyć eleganckie spodnie lub spódnicę, do tego koszulę lub gładki top i dopasowany żakiet, bądź ładny sweterek. Idealnym rozwiązaniem jest też prosta sukienka.
Dodatki
Doskonale działa zasada „im mniej, tym więcej“. Dotyczy ona zarówno kolorów, jak i dodatków. Najlepsza będzie delikatna, ledwo widoczna biżuteria. Nie musisz zakładać całego kompletu: pierścionka, naszyjnika, bransoletki i kolczyków. Wystarczy jeden element.
Kolory
To samo, jeśli chodzi o kolory: nie należy łączyć ze sobą więcej niż 3 różnych kolorów. Na spotkanie odpowiednie będą odcienie szarości, granatu, brązy, bordo, grafit, beże, ciemna zieleń, a w cieplejsze dni również pastele. Najlepiej jest unikać wzorzystych tkanin.
Twój rozmówca ma skupiać się na tym, co mówisz, a nie nie na różnorodności kolorów i dodatków.
Uzupełnieniem stroju są eleganckie akcesoria. Podczas spotkania jesteś w centrum uwagi, więc każdy element musi być dokładnie przemyślany i zaplanowany. Pamiętaj o profesjonalnym terminażu (Hello Kitty nie przejdzie :)), eleganckiej torebce lub aktówce, wizytowniku. Jeśli wiesz, że będziesz podpisywać dokumenty, warto zabrać elegancki długopis lub pióro. Są to detale, które budują Twój profesjonalizm i zaufanie w oczach klienta. Bo jeśli w prezentacji siebie będziesz spójna, dokładna i „dopięta na ostatni guzik“, tak też będzie postrzegane Twoje podejście do pracy.
Odpowiedni ubiór działa nie tylko zewnętrznie, ale ma ogromny wpływ na Twoje zachowanie.
Mam kilka ulubionych ubrań, do których dołączyły również prezentowane dzisiaj spodnie, trencz i buty polskiej marki Paso-a-Paso w których czuję się świetnie! Pewna siebie, atrakcyjna, elegancka.
Cały czas dążę do tego, by powoli całą moją garderobę wymienić na takie klasyki. Ale szukanie tego typu rzeczy to długofalowy proces.

How to dress for a business meeting?
You hear often: „don’t judge a book by its cover“. There are your competence, experience, and approach to life that are important. Of course, you can not draw conclusions about a person only on the basis of how it is dressed.
On the other hand, you hear „how you see is what you get”, which is much more relevant in business, where the first impression and how you look and behave during the meeting is often just as important as what you say or offer.
 
In business relationships, people will evaluate you on how you’re dressed. At least at the first meeting. This may sound empty and unfairly, but it just is.
 
Think about how you will judge a man dressed in a suit and a white shirt, or someone in a torn and dirty clothes. I’m sure that this is the first one who will gain more trust, but in reality their intentions or personality may be completely different.
 
Clothing reveals who you are, how you feel at the moment, but also who you want to become.
How to dress for a meeting?
Choose a simple clothes, tailored to your body shapes and job position. Remember the proper length of clothes (stand up straight, with hands along the body. Dress or skirt can not be shorter than the length of the middle finger) and do not expose the body. Modesty and elegance are always the best to dress.
 
Women, compared to men, have much more possibilities when it comes to wardrobe. You can wear elegant trousers or skirt, the shirt or a plain top and a fitted jacket or nice sweater. The ideal solution is also a simple dress.
 
Accessories
The principle of „less is more” works perfectly here. It applies to both color and accessories.
The best will be delicate, barely visible jewelery. You do not have to put the whole set on: a ring, a necklace, bracelets and earrings. Just one element.
Colors
The same when it comes to colors: do not combine more than 3 different colors. For the meeting you can chose between a shades of gray, navy blue, browns, burgundy, graphite, beige, dark green, and pastels during spring and summer. The best is to avoid patterned fabrics.
 
Your customer needs to focus on what you say, not on the variety of colors and jewellery.
 
To complete the outfit you can choose the elegant accessories. During the meeting, you are  in the center of attention, so each
element must be carefully thought out and planned. Remember professional agenda (Hello Kitty can stay at home ☺), an elegant purse or briefcase, business card holder. If you know that you will sign some documents, you should take the elegant pen. These are the details that build your professionalism and trust in the eyes of the customer. If you present yourself as a detail-oriented, accurate and „buttoned up the last button,” so it will be considered your approach to work.
 
Suitable clothing works not only externally, but it has a huge impact on your behavior.
I have some favorite clothes like trousers, trench coat and shoes presented today that makes me feel great! Confident, attractive and elegant.
 
I constantly strive to ensure that all my wardrobe is slowly replaced by classic items. But to find the proper clothes is a long-term process.
 
elegancja-do-pracy-businesslook
torebka-klasycznie-styl-elegancja
Spotkanie-z-klientem-oficjalnie-kobieta
trencz-czarno-białe-styl-kraków
business-elegance-woman-professional
buty-polish-designer-elegancja-klasyka
elegancja-klasyka-styl-moda-jesień-kobieta
elegancja-klasyka-spotkanie-kobieta

Photos by Eloi Rimmelspacher

 
Trencz Reserved | Bluzka Mim | Spodnie Morgan | Buty PASO a PASO | Torebka Zofia Chylak
Trench Reserved | Blouse Mim | Trousers Morgan | Shoes PASO a PASO | Bag Zofia Chylak

You Might Also Like