Inspiracje Styl

Długa suknia w kwiaty

23 października 2017
długa suknia w kwiaty

Summer sunset on the beach

Moja miłość do długich sukni nie zna granic. Latem mogłabym w nich chodzić codziennie. Dlatego kiedy ją zobaczyłam, wiedziałam, że się zaprzyjaźnimy.

Od razu spodobał mi się jej krój: trochę przypominający kimono, z wyraźnym podkreśleniem talii. No i te zmysłowe wycięcia, które równoważą długość sukienki. Jak na mnie, były one zbyt odważne, dlatego musiałam w czasie wyjazdu spiąć je małą agrafką – inaczej rozcięcie kończy się na granicy paska. Pomimo to, że jest czarna, jest wspaniale ożywiona przez różowo-beżowe kwiaty, które nadają jej orientalny charakter. Materiał jest lekki i zwiewny, dzięki czemu suknia pięknie porusza się na wietrze.

Zamówiłam ją w sklepie on-line NewChic, o którym więcej pisałam Wam we wcześniejszym poście.

Pewnie idealnie wyglądałaby ze szpilkami, jednak na plażowe warunki wybrałam moje złote mokasyny.

Warto być wytrwałym

Do tego zestawiłam torebkę, którą kupiłam na miejscu, w Indonezji, tego samego dnia. Widziałam ją już kilkakrotnie wcześniej, jednak postanowiłam poczekać z zakupami na koniec, by nie obciążać plecaka i nie musieć nosić wszystkich dodatkowych rzeczy. Niestety, w miarę jak podróżowaliśmy w coraz bardziej odległe rejony, widziałam coraz mniej miejsc z pamiątkami, a z tymi szczególnymi terebkami to już w ogóle. Dlatego zorganizowałam wyprawę na sąsiednią wyspę, znaną jako bardzo turystyczną i imprezową (na Gili Trawangan, my mieszkaliśmy przez kilka dni na Gili Meno). Przeszliśmy ją całą w pełnym słońcu wokół wybrzeża, co zabrało nam kilka godzin i w końcu, po dosyć owocnych negocjacjach, udało się kupić tę wymarzoną!

Batik

Jest robiona ręcznie ze specjalnej trawy sprowadzanej z dżungli (według sprzedającego), a w środku wyłożona jest brązowym batikiem. Batik jest niezwykle popularny w Indonezji i zakładany jest na ważne okazje. Jest to technika zdobienia materiału polegająca na nakładaniu wosku w przeróżnych kształtach, a następnie na moczeniu tkaniny w barwniku, który farbuje jedynie miejsca niepokryte woskiem. By otrzymać różnie wzory i kolory, proces należy powtarzać kilkakrotnie.

Kiedy wracaliśmy na naszą wyspę, morze znacznie się wzburzyło i mieliśmy duże kłopoty z dopłynięciem. Dlatego tej torebce zawsze towarzyszyć będzie pewna historia i niemałe poświęcenie.

A Ty? Czy masz jakieś ubranie lub dodatek, z którym wiąże się szczególne wspomnienie?


Oriental flower dress

My love for long dresses knows no boundaries. I could wear them every day during the summer. So when I first saw her, I knew we would be friends.

The thing I adore is her cut: a bit like a kimono, with a distinctly underlined waist. And those sensual cutouts that balance the length of the dress. As for me, they are a way too brave, so I had to use a small safety pin to attach it during my stay – otherwise, the cut ends at the border of the belt. Although it is black, it is wonderfully animated by the pink-beige flowers that give it an oriental character. The material is light and airy, making the dress moving beautifully in the wind.

I ordered it in an online store NewChic, which I wrote more about in an earlier post.

She would probably look perfect with high heeled sandals, but I chose my gold moccasins for those beach conditions.

It’s worth being persistent

I matched it with the bag that I bought in Indonesia, on the same day. I’ve seen it a few times before, but I decided to wait with my purchases at the end to not burden my backpack and not to have to wear all the extra stuff. Unfortunately, as we traveled in more and more distant regions, I saw fewer and fewer souvenir places, and with these particular bags almost at all. That’s why I organized a trip to the neighboring island, known as a very touristic and partying place (on Gili Trawangan, we stayed for a few days on Gili Meno). We passed it all in full sun around the coast, which took us a few hours and finally, after quite fruitful negotiations, managed to buy the one!

Batik

It is handmade from a special grass imported from the jungle (according to the seller) and is lined with brown batik. Batik is extremely popular in Indonesia and is using for important occasions. Batik is a technique of decorating the material by applying wax in various shapes and then on wetting of the fabric in the dye, which colors only the places not covered with wax. To obtain different patterns and colors, the process should be repeated several times.

When we returned to our island, the sea was very agitated and we had a lot of trouble getting there. Therefore, this bag will always be accompanied by a story and a lot of dedication.

And you? Do you have any clothes or accessories link to the special memory?

Maxi floral dress

okrągła torebka

Newchic dress

Magical Indonesia

Long dress

Summer inspiration

Tiger in the Flowers

Beautiful long dress

Detale sukienki

Floral dress

Pictures by Eloi Rimmelspacher

 

Sukienka NewChic | Buty Asos | Bransoletka Parfois | Torebka handmade Indonesia

Dress NewChic | Shoes Asos | Bracelet Parfois | Bag handmade in Indonesia

You Might Also Like