Styl Working girl

Jak elegancko łączyć kolory?

30 marca 2020

jak elegancko łączyć kolory?

Elegancja to nie tylko to, jakie fasony ubrań nosimy. Możesz wyglądać bardziej elegancko, stosując jeden prosty trik: odpowiedni dobór kolorów.

Odpowiedni, czyli jaki?

Nie chodzi tutaj o sposób łączenia kolorów. W dzisiejszych czasach zasada, że buty muszą pasować do torebki, już nie obowiązuje. Wręcz przeciwnie! Możesz łączyć wszystko, na co masz ochotę, ale… z umiarem! I to właśnie słowo „umiar“ jest tutaj najważniejsze.

Trzy kolory

Kiedyś przeczytałam, że aby wyglądać elegancko, nie należy w swoim zestawie łączyć więcej niż trzech różnych kolorów. Ogólnie rzecz biorąc, elegancja ma wiele wspólnego z minimalizmem i stosujemy tu tę samą zasadę – mniej to więcej. Im mniej wzorów, dodatków, „gryzących“ się elementów, tym większe wrażenie zrobi nasz strój. Wrażenie przemyślenia, spokoju, wypracowania. To wbrew pozorom wcale nie jest ograniczające – możesz eksperymentować z tonami, fakturami, ale to za chwilę.

Przykłady

Postanowiłam poszukać, czy ta teza ma zastosowanie w codzienności. I oto rezultaty:

3 różne kolory:
jak elegancko łączyć kolory?

Grafika na podstawie zdjęć z Pinterest

Spójrz, jak eliminacja wzorów i wybór tylko trzech kolorów sprawia, że całość jest niezwykle klasyczna. Nawet dżinsy nabierają szyku.

2 różne kolory:
jak elegancko łączyć kolory?

Grafika na podstawie zdjęć z Pinterest

Możesz pójść o krok dalej i spróbować tylko dwóch kolorów. Tutaj warto postawić na różne faktury materiału (wełniany sweter i jedwabna sukienka lub plisy i skóra). Jak widzisz, dwukolorowe zestawy wcale nie oznaczają nudy.

1 kolor:
jak elegancko łączyć kolory

Grafika na podstawie zdjęć z Pinterest

A teraz level pro! Jeden kolor. Jeśli to nie jest elegancja w swojej najczystszej postaci, to już nie wiem, co nią jest. Takie zestawy wyglądają, jakby były bardzo przemyślane i wysublimowane, a sekret jest jeden: prostota (tutaj w znaczeniu jednego koloru). Jednak mamy tu do czynienia zarówno z wyborem różnych materiałów (wełna, skóra, jedwab), jak i różnych odcieni: zwróć uwagę na piękne, seledynowe połączenie.

Klasyczne kolory

W moim zestawie postawiłam na klasyczne kolory: ochrowe spodnie wiązane w talii (której w tej sesji trochę jeszcze mi brakuje – byłam wtedy 3 miesiące po porodzie :)). Do tego biała bluzka w stylu retro, czarne buty z piękną kokardą i grafitowy żakiet. No i torebka, którą uwielbiam – odkąd ją kupiłam, wszystkie inne poszły w niepamięć. Noszę ją cały czas (jak pewnie zauważyłaś na moim Instagramie).

 

Ciekawa jestem Twoich przemyśleń. Czy słyszałaś kiedyś o zasadzie trzech kolorów?


How to choose colors with elegance?

Elegance is not only about what types of clothes we wear. You can look more elegant with one simple trick: the right choice of colors.

Whan does it mean?

It is not about how to combine colors. Nowadays, the rule that shoes must match the bag is no longer valid. On the contrary! You can combine everything you want to, but … with a moderation! And „moderation” is the key.

Three colors

I once read you should not put together more than three different colors in your outfit, to look elegant. In general, elegance has a lot to do with minimalism and we can apply the same principle here – less is more. The fewer patterns, accessories, and disturbing elements, the more impressive your outfit will be. And on the contrary, as it may seem, it is not limiting at all – you can experiment with tones and textures.

Examples

After that, I took a look if this thesis applies in everyday life. And here are the results:

3 different colors:

Look how the elimination of patterns and the choice of only three colors make the look extremely classic. Even jeans become more stylish.

2 different colors:

You can go a step further and try with only two colors. For instance, you can go crazy with different textures of the material (woolen sweater and silk dress or pleats and leather). As you can see, two-color sets do not mean boredom.

1 color:

And now the level pro! One-color. If this is not elegance in its purest form, then I do not know what it is anymore. Such outfits look as if they were very well thought out and sublime. in short, the secret is one: simplicity (here in the sense of one color). However, we can see the choice of different materials (wool, leather, silk) as well as different shades: take a look at a beautiful green outfit.

Classic colors

In my look, I chose classic colors: ocher pants tied at the waist (which I still lack a bit in this session – I was 3 months after delivery ☺). Further, a white blouse in a retro style, black shoes with a beautiful bow and a graphite blazer. Moreover, the bag I love – since I bought it, all the others have gone into oblivion. I wear it all the time (as you probably noticed on my Instagram).

 

I am curious about your thoughts. Have you ever heard of the three-color principle?

 

wiosenne inspiracje

elegant outfit for spring

Chylak bag

klimat retro

Tiger in the Flowers

Paso a Paso Choes

romantic vibes

klasyczne kolory

Pictures by Eloi Rimmelspacher

 

 

Spodnie H&M | Żakiet Simple | Bluzka Stradivarius | Buty Paso a paso | Torebka Chylak | Kolczyki Mango

H&M pants | Simple blazer | Stradivarius shirt | Paso a paso shoes | Chylak bag | Mango earrings

 

You Might Also Like