Styl

Co robię w wolnym czasie

17 lutego 2020
classic black dress

classic outfit

Dziś będzie dosyć nietypowo. Opowiem Ci, co robię, kiedy mam chwilę wolnego.

Wraz z pojawieniem się maluszka mój czas wolny został zredukowany prawie do minimum. A ja przed narodzinami małej narzekałam na brak czasu. Gdybym tylko wiedziała, co nastąpi później…


Pomimo mnóstwa obowiązków staram się jednak znaleźć te kilka minut dziennie tylko dla siebie. Co wtedy robię?

Instagram

Cóż poradzę? To miejsce, które mnie relaksuje. Oglądanie instastories to dla mnie trochę jak telewizja. Lubię tę codzienną dawkę inspiracji w postaci pięknych kadrów, budujących słów, ciekawych stylizacji.

Zdjęcia i wpisy

Zrobienie sesji zdjęciowej z maluszkiem wymaga nie lada organizacji. Jednak z biegiem czasu jest coraz łatwiej. Napisanie artykułu jest niestety o wiele trudniejsze, bo wymaga skupienia się i zebrania myśli. Czasem w ciągu jednej drzemki jest wiele innych ważnych spraw do zrobienia i wpisy na bloga odchodzą na dalszy plan. A tak chciałabym, żeby pojawiały się częściej.
Staram się także sama robić zdjęcia, choć mały pomocnik często jest bardzo zainteresowany dekoracją i nie daje chwili, by zrobić zdjęcie.

Książki i seriale

Wieczorami, kiedy maluszek śpi, chętnie sięgam po lekturę. Książki, które ostatnio przeczytałam, i które mogę polecić to „Pełnia życia“ Agnieszki Maciąg, „Siła nawyku“ Charlesa Duhigga, „Prezent“ Spencera Johnsona i „Z wielką odwagą“ Brene Brown.
Nie jestem maniaczką Netflixa, seriale u mnie to rzadkość. Ostatnio jednak zaczęłam oglądać „Wspaniałą Panią Maisel“. Zauroczyły mnie kostiumy i klimat lat 50-tych. Ogólnie, bardzo lubię oglądać filmy kostiumowe.

Pielęgnacja

Dużo relaksu daje mi także codzienna pielęgnacja. Kilka minut dla siebie daje widoczne rezultaty na skórze. Jestem fanką peelingów i wszelkiego rodzaju maseczek do twarzy (polecam peeling 3 enzymy z Tołpy i różową glinkę z Ziaji – moje ulubione).

Jest też oczywiście dużo rzeczy, które chciałabym zrobić, ale na razie jeszcze mi się nie udaje. Jest to włączenie ćwiczeń do planu tygodnia – marzy mi się powrót do lekcji baletu. W kinie z kolei nie byłam już chyba od roku, a też na razie nie mam możliwości, by to zmienić. No i najważniejsze – spotkania z ludźmi. Tego brakuje mi najbardziej. Kiedy ja mam czas, wszyscy są w pracy. Natomiast kiedy inni mogą się spotkać, u nas jest czas na kąpanie i spanie. No, ale wszystko jeszcze przede mną.

Ciekawa jestem, jakie są Twoje sposoby na relaks?


What do I do in my free time

Today’s article will be quite unusual. I will tell you what I do when I have some free time.
Since the baby was born, my free time has been reduced to almost a minimum. And before the birth of the little girl I complained about the lack of time. If only I knew what would happen next …
Despite the many responsibilities, however, I try to find these few minutes a day just for myself. What am I doing then?

Instagram

It’s a place that relaxes me. Watching instastories is a bit like television to me. I like this daily dose of inspiration in the form of beautiful pictures, inspiring words, interesting outfits.

Photos and articles

Taking a photo session with your baby next to you requires a lot of organization. However, it gets easier over time. Writing an article is unfortunately much more difficult because it requires much more concentration, time and focus. Sometimes, during one nap, there are many other important things to do and blog posts are just postponed. I would like them to appear more often.
I also try to take pictures myself, although the little helper is often very interested in decoration and does not give time to take a picture.

Books and series

In the evenings, when the toddler sleeps, I readily read. The books that I have recently read and which I can recommend are „Pełnia życia” by Agnieszka Maciąg, „The Power of Habit” by Charles Duhigg, „The Present” by Spencer Johnson and „Daring Greatly: How the Courage to Be Vulnerable Transforms the Way We Live, Love, Parent and Lead” by Brene Brown.
I’m not a Netflix freak, TV shows are rare for me. Recently, however, I started watching ‚The Marvelous Mrs. Maisel“. I so funny and I am fascinated by the costumes and atmosphere of the 1950s. Overall, I really like watching costume movies.

Skin care

Daily skin care also gives me a lot of relaxation. A few minutes for yourself gives visible results on the skin. I am a fan of scrubs and all kinds of face masks (I recommend 3 enzymes scrub from Tołpa and pink clay from Ziaja – my favorite).

There are, of course, a lot of things that I would like to do, but I am not succeeding yet. This is the inclusion of exercises in the plan of the week – I dream of returning to ballet classes. In turn, I have not been to the cinema for a year, and at the moment I have no way to change it. And most importantly – meeting people. This is what I miss the most. When I have time, everyone is at work. However, when others can meet, we have time for bathing and sleeping. Well, but everything is ahead of me.

I wonder what are your ways to relax?

 

what do I do in my free time

chylak bag

czarna sukienka

golden sandals

co robię w wolnym czasie

pearl earrings

tiger in the flowers

pearl hair clips

pearl earrings

Pictures by Eloi Rimmelspacher

Sukienka And Other Stories | Torebka Zofia Chylak | Buty Zara | Pasek i spinka H&M | Kolczyki Mango
Dress And Other Stories | Bag Zofia Chylak | Shoes Zara | Beltand hair clip H&M | Earrings Mango

You Might Also Like