Styl

Jak pokonać swoje słabości?

19 września 2016
jak-pokonać-swoje-słabości
Ta skała wygląda groźnie. Jest jak problem, który musisz rozwiązać. Problem, który Cię trapi.
Jej postrzępione krawędzie budzą w Tobie niechęć i obawę. Myślisz sobie: a co jak upadnę, pokaleczę się, nie dam rady wejść? Wspinasz się mozolnie, a im wyżej, tym trudniej. Czasem nawet boisz się odwrotu.

Ale wytrwale idziesz, bo wiesz, że u góry… no właśnie! Nie ma nic piękniejszego niż pokonanie własnej słabości. Strach, trud i wytrwałość opłacały się, bo to, co widzisz, jest niesamowite. Nowe horyzonty. Radość ze zdobycia szczytu.
Satysfakcja i wiara we własne siły.
No dobrze, ale co się stanie, pytasz siebie, gdy mi się nie uda? Kiedy zatrzymam się w połowie i nie będę miała siły dalej iść?
Jak pokonać swoje słabości?
Nic się nie stanie, jeśli nie dasz rady! Liczy się to, że próbowałaś. Możesz być z siebie dumna, że dałaś sobie szansę, uwierzyłaś we własne siły. Już w połowie trasy pojawiają się piękne widoki, widać tam więcej i dalej niż z dołu. Także nic straconego, zyskujesz kolejne doświadczenie i wiesz, jak na przyszłość rozłożyć swoje siły, by podbić świat.
Najważniejsze, by zrobić ten pierwszy krok. Spróbować.
Zauważyłaś pewnie, że jakość zdjęć nie jest taka, jak zazwyczaj. Do Chorwacji każdy z nas zabrał tylko bagaż podręczny więc nie było już miejsca na aparat, ładowarkę, baterie i obiektywy, a zdjęcia robiliśmy iPhonem.
Mam nadzieję, że nam wybaczysz tym razem.

This rock looks scary. It is like the problem that you have to solve, a problem that’s bothering you. Its rough sides make you feel unwilling and affraid. You are asking yourself: what if I fall, hurt myself, wan’t be able to climb to the top?
So you are walking with a great effort, and the higher, the more difficult. Sometimes you are afraid to return.
 
But you are advancing persistently, because you know that at the top … yesl! There is nothing more beautiful than to overcome your own weaknesses. Fear, hard work and perseverance was worth it, because what you see there is amazing. New horizons.
The joy of conquering the summit. Satisfaction and belief in your power.
 
„Okay, but what happens“, you ask yourself, „if I fail? When I‘ll stay in the middle and I do not have the strength to go further?“
How to fight your weaknesses
Nothing will happen if you can not do it! What matters is that you‘ve tried. You can be proud of yourself that you gave yourself a chance, believed in your own strength. Already in the middle of the route there are beautiful views, you can see much more and farther than from the bottom. Also, nothing is lost! You‘ve gain additional experience and know how to divide your forces to conquer the world for the next time.
 
The most important thing is to make the first step. Just try.
 
Probably you’ve noticed that the pictures quality is not the same, as usual. To go to Croatia, each of us took only hand luggage so there was no place for the camera, charger, batteries, lenses, and the pictures we made with an iPhone.

I hope you’ll forgive us this time.

 
summer-sea-girl-style
Off-shoulder-blouse-summer-fashion
summer-style-girl
jak-pokonać-swoje-słabości
summer-style-colours-kolor
wakacje-styl-girl-dziewczyna
summer-sea-off-shoulder

Photos by Eloi Rimmelspacher

 
Bluzka SammyDress | Spodenki New Dress | Łańcuszek Parfois | Sandały Jenny Fairy
Off-shoulder SammyDress | Shorts New Dress | Pendant Parfois | Sandals Jenny Fairy

You Might Also Like