Bez kategorii

On the waterfront

7 maja 2015
Photos by Eloi Rimmelspacher

Zdarzyło
Wam się kiedyś zainspirować stylem postaci filmowej lub serialowej? Czasem
kreacje aktorskie są tak autentyczne, że chłoniemy każdy gest, słowo, sposób
bycia bohatera.
Mnie
zainspirował Marlon Brando w filmie „Na nabrzeżach“. Surowy krajobraz portowy,
kontrastowość, wyraźna sylwetka bohaterka, jego prostota i funkcjonalność
ubioru wywarły na mnie niemałe wrażenie. Buntownik walczący o lepszy świat.
Całość zainspirowała mnie do do stworzenia tej sesji. Jako tło, to nie nabrzeże
doku ani daleki Meksyk, ale krakowskie Zabłocie. Użyłam surowych materiałów
(dżins, skóra) oraz męskich krojów, by wzmocnić tą kreację.
Teraz
Wasza kolej! Zainspirowałyście się kiedyś postaciami fikcyjnymi? Nie tylko pod
wzgędem ubioru, ale także zachowania. Jeśli tak, jestem ciekawa, jakimi!
Does
it happened to you to get inspired with the style of the movie or series
character? Sometimes the performances are so authentic that we absorb every
gesture, every single word, a way of being of a hero.

I
was lately inspired by the role of Marlon Brando in the „On the
Waterfront” movie. Crude harbour landscape, the contrast, distinct personality
of main character, its simplicity and functionality of clothing had
considerable impression on me. Kind of rebel who is fighting for a better
world. The whole image inspired me to create this session. What you see in the
background, is not the harbour dock or distant Mexico, but Zabłocie in Krakow.
I
used raw materials (denim, leather) and the some masculin style clothes to
strengthen the performance.

Now
it’s Your turn! Did you get inspired by fictional characters ever? Not only in
terms of a clothing, but also behavior. If so, I’m curious, what/who it was!


Spodnie
C&A | Golf H&M | Kurtka Chevignon
| Buty Vagabond
Trousers
C&A | Turtleneck H&M | Jacket Chevignon | Shoes Vagabond

You Might Also Like