Styl Working girl

Jak zyskać pewność siebie

6 czerwca 2018
pink suit

confidence

Pewności siebie nie da się udawać. Jest czymś naturalnym i emanuje z człowieka niczym pozytywna energia.

Wiąże się z głębokim poczuciem własnej wartości i zaufaniem do siebie samej. Jej budowanie warto więc zacząć od poznawania i akceptacji siebie: swoich silnych stron i słabości. Od bycia dla siebie bardziej wyrozumiałą i dumną ze swoich osiągnięć. Od przestania dążenia do perfekcji. Być może  ułatwię Ci znacznie życie mówiąc, że perfekcyjni ludzie nie istnieją. Zamiast dążenia do ideału, spróbuj po prostu każdego dnia być lepszym człowiekiem.

To naturalne, że pewnych siebie ludzi momentalnie obdarzamy większym zaufaniem. Szybciej ich też zapamiętujemy, darzymy większym autorytetem i szacunkiem. Dlatego warto nad pewnością siebie pracować.

Przychodzą jednak takie dni, kiedy po prostu jej nie masz. Czujesz się jakoś bezładnie.  Dobra wiadomość jest taka, że przez odpowiedni strój, możesz jej sobie dodać.

Power dressing

Jestem pewna, że masz w szafie takie ubrania, że gdy je zakładasz, czujesz przypływ energii, wiesz, że możesz zrobić wszystko. Czujesz się prawdziwą, najlepszą wersją siebie. Właśnie o takim uczuciu mówię. Dodaje Ci skrzydeł i poczucie, że jesteś niezwyciężona. Jeśli dobrze czujesz się w danym ubraniu, wpływa to bezpośrednio na język twojego ciała, a to pośrednio wpływa na otaczające Cię osoby.

Warto zastanowić się nad swoją garderobą i wybrać kombinacje, które sprawiają, że tak się  właśnie czujesz. W momencie, kiedy będziesz tego naprawdę potrzebować, rozwiązanie będzie proste: wystarczy założyć wybrany zestaw i dzień stanie się lepszy.

Różowy kostium

Dla mnie ostatnio takim zestawem jest różowy kostium. Trudno było mi się na niego zdecydować, bo kolor jest nieoczywisty, bardzo rzucający się w oczy. A ja wolę raczej stonowane zestawy.  Lecz w obliczu zmian, które chciałam wprowadzić na wiosnę (zauważyłaś pewnie o dużo krótsze włosy) zdecydowałam się na tą ekstrawagancję. I jestem z tego powodu bardzo zadowolona, bo w tym  zestawie czuję się cudownie. Nie lubię dziewczęcych stylizacji, takich z kwiatuszkami i falbankami, by więc zrównoważyć cały ten róż, wybrałam sportowe buty, torebkę z metalowymi ćwiekami i naturalny makijaż. Efekt bardzo mi się podoba.

Znalazłaś w swojej szafie zestawy, dzięki którym czujesz się świetnie? Jeśli tak, daj znać, chętnie o nich przeczytam!


You cannot pretend the confidence. It is something natural and emanates from a human being like positive energy.

It is associated with a deep sense of self-worth and self-confidence. Therefore, to build it, it is worth to start with getting to know and accept yourself: your strengths and weaknesses. To be more forgiving of yourself and proud of your achievements. To cease to perfection. Perhaps I will make your life a lot easier by saying that perfect people do not exist. Instead of striving for the ideal, just try to be a better person every day.

It is almost natural that we trust the confident people immediately. We also remember them more quickly, we have more authority and respect towards them. That is why it is worth working on yourself.

But there are days when you simply do not feel confident. You feel somehow disorderly. The good news is that through the right outfit, you can add it to yourself.

Power dressing

I’m sure you have this type of clothes in your closet that when you put them on, you feel a surge of energy, you know you can do anything. You feel like the real, best version of yourself. I am talking about such a feeling. It gives you wings and a feeling that you are invincible. If you feel well in your clothes, it affects directly your body language, and this indirectly impacts the people around you.

It’s worth to take a closer look at your wardrobe and choosing the combinations that make you feel that way. At the moment when you really need it, the solution will be simple: just put on the selected set and the day will become better.

Pink suit

For me, a pink costume is such a power outfit lately. It was hard for me to decide, because the color is not obvious, very flashy. And I prefer rather calm outfits. But in the face of changes that I wanted to make in the spring (you probably noticed a much shorter haircut), I decided on this extravagance. And I’m very happy about it because I feel wonderful in this set. I’m not a big fan of the girly outfits, such as flowers and frills, so to balance out all the roses tones, I chose sports shoes, a bag with metal studs and natural make-up. I like the effect very much.

Did you find the outfit propositions in your wardrobe that make you feel great? If so, let me know, I will be happy to read about them!

Pink outfit

zara bag

summer look

ootd for summer

woman in pink

working girl

Tiger in the Flowers

black and white accessories

ootd spring

Pictures by Eloi Rimmelspacher

 

Kostium Bershka| Torebka Zara| Okulary i kolczyki Stradivarius| Buty Nike| Top H&M

Suit Bershka| Bag Zara| Sunglasses and earrings Stradivarius| Shoes Nike| Top H&M

You Might Also Like