Bez kategorii

Inspiracje #7

17 sierpnia 2014
Czas na kolejne inspiracje. Tym razem tylko dwie. 
There is a time for new inspirations. This time only two.
1. Pierwszą rzeczą, którą chciałabym się z Wami podzielić jest film „Piękna i Bestia” Jeana Cocteau. Nie widziałam wcześniej żadnej innej adaptacji tej baśni, filmowej czy animowanej. Może to zabrzmieć dziwnie, ale oprócz tego, że mówi o bestii, pięknej dziewczynie oraz o ruszających się  świecznikach, nie znałam fabuły.
Może dlatego film był dla mnie takim przeżyciem. 
Choć powstał w 1946 roku, kiedy efekty specjalne jeszcze raczkowały i daleko im do tego, co oglądamy na ekranach dziś, zachwyca ukazaną w nim magią. Piękne zdjęcia, kadry, światło, doskonale dopasowane kostiumy i muzyka przenoszą nas w całkiem inną rzeczywistość. Film jest prosty, ale pod względem estetyki jest jednym z najlepszych, jakie widziałam. Niezwykle poruszający i po obejrzeniu na długo nie daje o sobie zapomnieć.
1. The first thing that I would like to share with you is the movie „Beauty and the Beast” by Jean Cocteau. I haven’t seen any other adaptation of this fairy tale before, nor the film, neither animated movie. This may sound strange, but apart from the fact that he speaks about the beast, a beautiful girl and the moving chandeliers, I didn’tt know the story. 
Maybe that’s why watching the film was such an experience for me. 
Although it was created in 1946 when the special effects still getting started and they are far from what we see on the screens today, it delights with the magic. Beautiful pictures, light, perfectly matched costumes and music take us into a completely different reality. The film is simple, but in terms of aesthetics is one of the best I’ve seen. Extremely touching and after seeing it, stays for a long time in your mind.
Piękna i Bestia Jean Cocteau

2. Kolejna sprawa, to program internetowy, który odkryłam przez przypadek, a który znacznie ułatwił mi pracę. PicMonkey (www.picmonkey.com) pozwala na obróbkę zdjęć, dodawanie tekstu, obrazków, tła, tworzenie kolaży, słowem, można w szybki sposób stworzyć ciekawe grafiki. Do tego jest bezpłatny. Oczywiście nie jest to profesjonalny program, jednak pozwala w szybki sposób osobie, która ma niewielkie (lub żadne) doświadczenie w obrabianiu zdjęć, na stworzenie czegoś przyjemnego.
Polecam, choć ostrzegam, że może Was pochłonąć na dłuższy czas i bywa uzależniające 🙂
Dodam jeszcze, że moje 2 zdjęcia, te z napisem czerwiec i lipiec powstały właśnie przy użyciu tego programu.
2. Another thing is an Internet program, which I discovered by accident, and that greatly facilitated my work. PicMonkey (www.picmonkey.com) allows processing of photos, add text, images, backgrounds, create collages, in a word, you can quickly create interesting graphics. Moreover, for free. Obviously this is not a professional program, however, allows in a quickly way a person who has little (or no) experience in treating images, to create something nice. 
I would recommend, though I warn you that it can absorbe you for a long time and sometimes is addictive 🙂 
My 2 images, those with the words czerwiec and lipiec were created just by using this program.
Do zobaczenia już wkrótce, w nowym poście :*
See you soon in a new post :*

You Might Also Like