Bez kategorii

Inspiracje #10

16 listopada 2014
      1. Okulary
Massada

Jestem krótkowidzem i na co dzień noszę
soczewki kontaktowe. Jednak przychodzi czasem taki moment, że zamieniam je na
okulary. Ostatnio odkryłam polską markę Massada i juz wiem, że następne oprawki
kupię u nich!
Firma założona przez młodą polską
projektantkę, Katarzynę Łupińską, jest o wiele bardziej znana za granicą niż na
rodzimym rynku. Oprawki są klasyczne, wykonane z bardzo dobrych jakościowo
surowców, inspirowane estetyką i stylem lat 30. i 40. Ich nazwy nawiązują do
klasyków kina. Są piękne! Sprawdźcie sami. Możemy być dumni z takiej marki
na światowym poziomie!
Massada glasses
As I have some problems with the sight, I
wear wear a contact lenses every day. However, there comes a time that I
replace them on glasses. Recently I discovered a Polish brand Massada and I already
know that the next pair of glasses I will buy from them!
The company founded by a young Polish
designer, Katarzyna Łupińska, is much better known abroad than in the domestic
market. The frames are classic, made of very good quality materials, inspired
by the aesthetics and style of the 30s and 40s. Their names refer to the
classics of cinema. They are beautiful! You can see it here. We can be proud of
such a world-class brand!
Okulary Massada
2. Kalendarz
Oberthur Ivoire
Moja przyjaciółka pokazała mi ostatnio
swój kalendarz na 2014 rok i wpadłam w zachwyt! Zupełnie prosty, klasyczny,
ponadczasowy. Coś, czego podświadomie szukałam i będę szukać, by w pierwszych
dniach stycznia z ekscytacją rozpocząć przepisywanie ważnych dat, cytatów,
postanowień.
Calendar Oberthur Ivoire
My friend showed me her calendar for 2014
recently and I fell in delight! Quite simple, classic and timeless. Something I
subconsciously was looking for and I will look for so that I can rewrite with
the excitement important dates, quotes and resolutions in the first days of
January.
3. Dziewczyny
Bonda
Pewnie zdarzyło Wam się oglądać przygody
Jamesa Bonda. Choćby tylko jeden raz. Oprócz przygód i niebezpieczeństw, którym
stawia czoło, są też kobiety. I to jakie! Zawsze eleganckie, silne,
z charakterem.
Tylko czy takie idealne naprawdę
istnieją?
James Bond Girls
Probably you watched the James Bond movie
one time? In addition to the adventures and dangers that he is facing, there
are also women. But what kind of women! Always elegant, strong, with a character.
But are the perfect girl like that really
exist?
Dziewczyny Bonda
                     4. Canva
Muszę się Wam do czegoś przyznać. Już od
pewnego czasu jestem, razem z moją siostrą w trakcie szukania mojej
wymarzonej pracy. Oczywiście nie ma to nic wspólnego z siedzeniem i
wysyłaniem setek CV w nadziei, że ktoś odpowie, o nie! To nie nasze metody, to
nie nasza droga. Postanowiłyśmy wziąć sprawy w swoje ręce i same stworzyć sobie
takie stanowiska i zajęcia, jakie odpowiadaja naszym osobowościom,
umiejętnościom i predyspozycjom. Łatwo nie jest, ale nikt nie obiecywał, że
będzie. Droga poszukiwań jest najdłuższa. Jak już się wie, gdzie się jest, to o
wiele łatwiej jest dążyć naprzód. Perspektywy są ogromne, potencjał mamy i
wiemy, że kiedyś tam dotrzemy, tylko rozpracowujemy jak.
Na tym etapie nic więcej zdradzić nie
mogę, mogę natomiast podzielić się z Wami kolejnym dizajnerskim
narzędziem, które nie raz ułatwiło, lub upiększyło mi życie: program online
canva.
W bardzo łatwy sposób można stworzyć
interesujące, nowoczesne grafiki dostosowane do okazji (post na fb, zdjęcie w
tle, plakat, zaproszenie, wizytówka itd). Większość zdjęć w serwisie jest
płatna (ok 1$), ale można dodawać własne zdjęcia, wtedy korzystanie jest
darmowe.
Ostrzegam: uzależnia!
Canva
I have to admit something to you. For
some time, together with my sister I’m searching for my dream job. Of course,
it has nothing to do with sending hundreds of CVs in the hope that someone will
answer, oh no! It is not our methods, it is not our way. We decided to create
by our own the jobs and positions that correspond to our personalities, skills
and predispositions. It is not so easy, but no one promised it would be. The process
of research is the longest one. As you know where you are, it is much easier to
strive forward. Perspectives are huge, we’ve got a lot of potential and we know
that once we will get there, but we are working out how.

At this stage, nothing more I reveal, but
I can share with you the next designer tool that not once facilitated, or
beautified my life: the online program called canva.

In a very easy way you can create an
interesting, modern graphics tailored to the occasion (post on fb, poster,
invitation, business card, etc.). Most of the pictures on the site is paid
(about $ 1), but you can add your own images, it‘s free.
Caution: can be addictive!

You Might Also Like